Tag: byndoor old church pics

Byndoor Church History

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಉತ್ತರಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರಾಂತ್, ಕರಾವಳ್ ತಡಿಚಾ ಬಗ್ಲೆರ್, ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯೆನ್ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಧಳಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 130 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಣ್ ಆಸೊನ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಉತ್ರೊನ್ ರಾಷ್ಟೀಯ್ ರಸ್ತೊ 66 ಜಾತೆಚ್ ದೇಡ್ ಕಿ.ಮಿ. ಭಿತರ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಸುಮಾರ್ 15-20 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರಾರ್ ತ್ರಾಸಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆನಿ ಪಡುಕೋಣೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಭಟ್ಕಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.byndoor church oldಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಾ ರಾಜ್ಯ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಕೆನಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಾ ಬಂದಡ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲಿಂ, ಹಿಂ ಇಗರ್ಜ್ 1783 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, 150 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರುನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ರೀತಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಕಾಟ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮೈಸೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆನಿ ಕಾರ್ ವಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆರಂಭಾರ್ ಕುಂದಾಪುರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಭೊಂವಾರಿ ಜಿಯೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1850 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ, 1894 ಹೊ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೊ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಸೆವಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 1909 ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸೌರೆಜ್ ಹಾಣಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ‘ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್' ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. 1912 ಬಾ| ಕಜೇತನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಖಾಯಂ ಆಡಳಿತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾನ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಾಭ್ಲೆನಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸೆವಾ ಪುನಾರವರ್ತಿತ್ ಜಾಲಿಂ. 1915 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾ| ಎ.ಇ. ಕುವೆಲ್ಲೊ ಆಡಳಿತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೀ ವಿಗಾರಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಾಭ್ಲೆನಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ 1925 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾರ್ಚ್ 11, 1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಜೆ. ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರುನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾ| ಆಲೆಕ್ಸ್ ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೆಂ. ನವೆಂಬರ್ 10, 1929 ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೋ ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮೇ 1, 1936 ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. 1954 ಬಾ| ಪಿ.ಪಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಳಾಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಮಂಟಪ್ ಸಜವ್ನ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಮೇ 3, 1985 ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಹಾಣಿಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಪೆಲ್ ಉಬಾರ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜನೆರ್ 13, 1984 ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ. ಮೇ 27, 1984 ಫಾತಿಮಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೆ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 1991 ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. 1998 ಬಾ| ಆಂಡ್ರ್ಯು ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ತವಳ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಮೇ 28, 1998 ಕೆಲೆಂ. ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ ಕರುನ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ಬಾಂದ್ಲೆ, 2006-2013 ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಯೋಜನಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ Needy Children Education Fund ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ರುಕಾಡಾಚೆ ಬಾಂಕಾ ಕರುನ್ ಬಸ್ಕಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ದವ್ರುನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Byndoor New Church, 1998 to present

ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ವಡ್ಲೆಂ-ಫೆಸ್ತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಸಾಲ್ವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಮಾಯೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ರಿತೀನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಜೆಜುಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದವರ್ಲಲೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಫುಲಾಂನಿ ಸೊಭವ್ನ್ ಆನಿ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಇಮಾಜೆ ಸಂಗೀ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸೊನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಂಗೀ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. byndoor-old-church-altarಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣಿಂ : ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಂಚ್ಯ್ಲಾ ಜಾತಿಚಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚಾ ಜಾತಿಚಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಭುಂಯ್ ಭಾಟ್ ಗೇಣಿ ರುಪಾರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸಾದೆ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾರ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಭುಂಯ್-ಭಾಟ್ ಆಸೊನ್ ದೋಣಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಗಾದೆ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ, ಘರ್-ಬಾಂದ್ಪಾ ಬಾಂದ್ಚೆ ಮೇಸ್ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಅಶೆಂ 30-35 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಸುಧೃಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ಚಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೋಕ್ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಜಾಲಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿವ್ನಾಸಾತ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯಾನಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

Visit our gallery for more pics. English version of history will be updated soon.

Bookmark and Share