Tag: byndoor catholic association

Byndoor Association Celebrates 23 Fruitful Years

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ 23ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಪೆಬ್ರವರಿ 8 ತಾರಿಕೇರ್ Quick Bite Restaurant Hall, Deira Dubai ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಿತಾ ಹಿಚಾ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನ್ರ‍ತ್ಯ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೇವಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಲಿನಾ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಬೈಂದೂರ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಸ್ಲಲೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೊನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಣಿಂ ವೇದಿಚೆರ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಭವ್ನ್ ಸಂಘಾಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೊನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ವಾವ್ರಾಚಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸಾಚಾ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಡಾಯಸಾಕ್ ವೇದಿಕೆರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಶ್ರ‍ಿ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಂಕಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆವೆಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಶ್ರ‍ಿ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್, ಸೆವಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ವಾಚುನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಹಿಚೆ ಸಂಗೀ ಗೌರವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಎಕ್ವಟ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಶಕ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚಾ ಶಿವೊಂರಾನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂನಿ ದೀರ್ಘ್ ಕಾಳಾಚೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರ‍ಿ ಎರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಧುವ್ ಕುಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಡಿ.ಜೆ. ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಫಾಮಾದ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಕೊಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹೆಳ್ ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ Sಉರ್ಪ್ರಿಸೆ ರಿತೀನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್, ನಟನಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಪರತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅರ್ವಿನ್, ನೆಹಾ, ರಿಯೊಲಾ, ರೊಶೆಲ್, ನಿಕಿತಾ, ಬೆನಿಟಾ, ಲಿವಾನಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಪೊದಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ.
ಶ್ರ‍ೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಶ್ರ‍ೀ ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ, ಶ್ರ‍ೀ ರೊಬರ್ಟ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಶ್ರ‍ೀ ವಿಲ್ಫೇಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪೊಕ್ರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಧೆಂ-ಮಧೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೆ ಬೊಂಬ್ ಫುಟವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳೊವ್ನ್ ಮಜೆದಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಪಾವೊ ಕೆಲೆಂ.

ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೇವಿ ಲೋಬೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿನಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಶ್ರ‍ಿ ಎರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕುಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಪೊದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮೊನಾಂ ದಾಧೊಶಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆ ’ವಿಸಿಲ್ ಮಾರ್’ ಐಟಮ್ ಪೊದಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪರಿಂ ಜಾತಾ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರೆಬೆರಿಯೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Bookmark and Share

BCA 23rd Anniversary Celebrations

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇನ್ ಆಪ್ಲೊ 23ವೊ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 8, 2013 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ವರಾರ್, Quick Bite Restaurant Hall, Deira Dubai ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ದುಬೈ ಹಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಬೈಂದೂರ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಘಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೋನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಚಾ ನೇತೃತ್ವಖಾಲ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರ‍ಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಅನಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

Byndoor Catholic Association

ತುಮ್ಚೊಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆಯೀ ಬರಪಣ್ ತುಮಿಂ ಸೊಧಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:4) ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವ್ರುನ್ U.A.E. ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ 03-11-1989 ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೊಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಆಡಂಭರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಫಳಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾಂ. 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಹಮಿಲನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ U.A.E. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ತಾ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮುಕಾಮರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ’ಕಾಳ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ 24 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 25ವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕ್ವಟ್ ದವ್ರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲಾಂ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್, ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share