Society of St Vincent De Paul, Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ದೆ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 17 ಜಣಾಂಚೆ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾ.


ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 13 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಧಾರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಖರ್ಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಆನಿ ಬೆನೆಪೆಕ್ಟರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ದಾನ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಘುಟಾಚಿ ವಂತಿಗಿ ಏಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ದುಬ್ಳಾ ಘರಣ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊರ್ನಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಂವ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್.
ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2012 ತಾರಿಕೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣಿ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಹಾಂತುನ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ , 80 ಜಣಾಂಕ್ ವೊಕ್ಲ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share