Parish Council, Byndoor

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಆಧಾರಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.
ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ರಿತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್- ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭರೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಂಪಣಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.
ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 43 ಸಾಂದೆ ಆಸೊನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 11 ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅನಿ ಸಂಗೀ ದೋಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಆಡಳಿತ್ ಚಲೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

Parish Council Committee

President Rev. Fr. Ronald Miranda
Vice-President Mr. Robert Rebello
Secretary Mrs. Cecilia Reberio
 
Ward

Ward Leader & Representatives

Christ King Mr. Bonnifas Lobo (Ward Leader)

Mr. Clement Gras

Mrs. Rita Lobo

Sacred Heart Mr. William Lobo (Ward Leader)

Mrs. Asha Lobo

Mrs. Anitha Nazareth

Holy Cross Mr. Ronald Nazareth (Ward Leader)

Mrs. Veena Nazareth

Mrs. Annie Rebeiro

Holy Family Mr. Cyril Reberio (Ward Leader)

Mrs. Fatima Ribeiro

Mr. Prakash Nazareth

Infant Jesus (A) – Church Road Mr. Xavier Rodrigues (Ward Leader)

Mrs. Jyothi Nazareth

Infant Jesus (B) – Yedthare Mr. Lawrence Fernandes (Ward Leader)

Mrs. Leena Rodrigues

Mrs. Jospin Rodrigues

St. Joseph Mr. Agapith Rodrigues (Ward Leader)

Mrs. Gracy Dias

Mrs. Nirmala Rodrigues

Our Lady of Lourdes Mr. Stany Dias (Ward Leader)

Mrs. Gladys Nazareth

Our Lady of Fatima Mr. Xavier Fernandes (Ward Leader)

Mr.  Paul Peter Lobo

Mrs. Prema Fernandes

St. Sebastian Mr. Joachim Fernandes  (Ward Leader)

Mrs. Precilla Fernandes

Mrs. Veena Fernandes

Nityadhar Mr. John Fernandes (Ward Leader)

Mrs. Flavia Rebello

Mrs. Anitha Nazareth

 
Designated Members by Parish Priest Dr. Roshan Pais

Mr. Lawrence Fernandes

Mrs. Maria Clara Nazareth

YCS Animator Ms. Divya Nazareth
ICYM President Mr. Ruban Nazareth
Franciscan Third Order President Mrs. Theresa Nazareth
Honourable Members (Panchayath Members) Mr. Martin Dias

Mrs. Shanthi Pereira

Mrs. Veronica D’Souza

Finance Committee Mr. Henry Lobo

Mr. Peter Nazareth

Mrs. Maria Pereira

Bookmark and Share