Catholic Sabha Byndoor

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಂಪಣಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ, ಮುಖೆಲ್ಪಣ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಆನಿ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉದರ್ಗತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ ಭರೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸೆವೆಚಿ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್:

• ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುವಿಧಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್.
• ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಲರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್.
• ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ 80% ಅಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್.
• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಖಾತಿರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ.
• 18 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಟಾಚೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್.
• ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್.
• ಮಾನಸ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಖಾತಿರ್ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಕೂಪನಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಕರುನ್ ಆಧಾರ್.

Bookmark and Share