Category: Uncategorized

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes, 25 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚೆ, ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ಮಾಯಾ-ಮೋಗಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊನ್ನಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಸೈಮನ್ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಜೊಸೇಫ್ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz008

bz007

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

Bookmark and Share

IPL 2017 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ KM Music Conservatory ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವ ತಾಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಡಿಯೊ.
K M College of Music and Technology ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಊಂಚ್ಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ.


                                                                                                                                           

Bookmark and Share

ಕೊಂಪ್ರಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 19 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ೪ ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.057ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಗಾಂದಿ ಮೈದಾನಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ವಿವಿಧ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಜೆಜುಚಾ ಸುವಾರ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪಯಣ್ ಆಟಾಪುಂಚೆ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಪುರ್ಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂದಿ ಮೈದಾನಾಚಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

Bookmark and Share

Obituary: Madtin Nazareth (72), Church Road, Byndoor

BZ-Obituary
Madtin Nazareth (72), Church Road, Byndoor

bz26062016c

Madtin Nazareth (72), Church Road, Byndoor, Wife of Silvester Nazareth, Mother of Timothy, Irine, Lucas, John, Shanti, Paul & Robert. Passed away on Sunday, 26th June 2016.

Funeral Cortege leaves Residence Holy Cross Church, Byndoor on Tuesday, 28th June 2016 at 5:00 pm.

Bookmark and Share

Obituary: Mary Rebeiro (83), Kallar, Byndoor

BZ-Obituary

<

Mary Rebeiro (83), Kallar, Byndoor

Mary Rebeiro

Mary Rebeiro (83), Kallar, Byndoor, Wife of Late Francis Rebeiro, Mother of Louis/Celestin, Felix/Celina, Late Evangelist, Christina, Stella/Eric, Charles/Leena and Thomas/Eliza. Passed away on Wednesday, 9th March 2016 (Mira Road, Mumbai).

Funeral Cortege leaves Residence (Mira Road) for St. Joseph Church, Mira Road, Mumbai on Friday, 11th March 2016 at 4:00 pm.

Bookmark and Share

Protected: Result & Participant Quiz No.1

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bookmark and Share

Happy Birthday – Rev. Fr. Ronald Miranda

Happy Birthday Rev. Fr. Ronald MirandaHappy Birthday Fr. Ronald Miranda


Many more happy Returns of the day,
May the Lord shower His choicest blessings on you
and keep you always in His loving tender care.
May your birthday be wonderful.
May god bless you and keep happy and healthy.

With Love and Prayers from:
All Parishoners, Holy Cross Church, Byndoor
&
Team byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 17 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಮೀಸಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ, ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರ‍ೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟಾನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಫುಡೆಂಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಸೊನ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಅನಿ ಚಡ್ ಸೆವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಭೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮೀಸಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಳಾಹಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೆ.040

039

038

037

036

035

034

033

032

031

030

029

028

027

026

025

024

023

022

021

020

019

018

Bookmark and Share

Protected: Quiz No-1

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bookmark and Share

Protected: Quiz Time

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bookmark and Share