Category: News & Events

ICYM – ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes 07 Jan 2018

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜನೆರ್ 7 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಚಾ ರಂಗ್ ಮಂಚಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.bz003ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಲಹದಾರ್ ಜೊಸೇಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂರಜ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಡಾಯಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.
ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಹಸನ್ ಆನಿ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಬಾ ಜಾಯ್ನಾ’ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಅಂಜಲಿ ರೆಬೆರಿಯೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ರುಸ್ಟಿನ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮನವಿ

Report & Pics: Lawrence Fernandes, 02 Jan 2018

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸೊನ್ ಏದೊಳ್ ಸುಮಾರ್ 35 ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ 25 ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಅನುದಾನ್ ನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.
ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40 ಲಾಕ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೊಲಾಚೆ ಕಾಮ್ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಉದಾರ್ ಮೊನಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾನಿಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಸ್ವೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳವ್ಯೆತ್.bz001

bz002

bz003

bz004

Bookmark and Share

ದೇವ್‌ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes, 01 Jan 2018

ಬೈಂದೂರ್: ವರ್ಸಾಚಾ ಅಕ್ರೇಚಾ ದಿಸಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾ| ರೊಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಬಾ| ರೊಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಭೆಟವ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಬಾ| ಒಲಿವರ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

Bookmark and Share

ಜನೆರ್ 7, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್

By ByndoorchiZalak, 26 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬೈಂದೂರ್, 29ವೊ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ವಗ್ತಾ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜನೆರ್ 7, 2018 ತಾರಿಕೇರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.2017-12-26-PHOTO-00017689ಹ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಫೊಕಾಣಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಬಾ ಜಾಯ್ನಾ’ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಲೊ.
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂರಜ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಡಾಯಸ್, ಸಲಹದಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕುಂದಾಫುರ್ ವಾರಾಡೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.2017-12-26-PHOTO-00000793

Bookmark and Share

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes, 25 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚೆ, ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ಮಾಯಾ-ಮೋಗಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊನ್ನಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಸೈಮನ್ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಜೊಸೇಫ್ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz008

bz007

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಭಂದಿ ಧಮಾರ್ಥ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರ್

Report & Pics By: Dr. Roshan Pais, 10 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಚಾ ಸಂಭಂದಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಶಿಬಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಡೊ. ಆನಂದ್ ಆನಿ ಡೊ. ಅರಿಫ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ECG ಆನಿ ECHO ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ 20 ಜಣಾಂಕ್ Angiography ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡೆಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಜಣಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಲಹಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಆಂತೋನಿ ಕನ್‍ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ.bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes, 03 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರ‍ೋತ್ಸಾಹ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲ್‍ರೊಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನಿಯೋಜಿತ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಅದ್ಜ್ಯಕ್ಷ್ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz033ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಇಗ್ನೆಶಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಜೊಸ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ&#46bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014bz034

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

Bookmark and Share

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, 01 Oct 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ’ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್’ ಅಕ್ತೋಬರ್ ೧, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಬದ್ಲತಾ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥೆತೆಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಯಾದೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪ್ಪುಂದ ಆನಿ ವೀರಾ ಡಾಯಸ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲಿಯೊ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.
ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಶಾಂತಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೊಯ್ಲಾಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

Bookmark and Share

ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ರು. 50,000/- ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್

By ByndoorchiZalak, 22 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ರು.50,000 ಚೆಕ್ಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.Churchಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಸದಸ್ಯ್ ತಿಯೊದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Bookmark and Share

ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By ByndoorchiZalak, 21 Sep 2017

ಉಡುಪಿ: ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.0ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ರು.25,000 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 28 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಂತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಂಗನಾವಾಡಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಯೋಜನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಾಯ್-ಸೌಲಭ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಂ ತಪಾಸಣ್, ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಲಾಭಶೆಂ ಕರುನ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.
ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಗ್ರಾಸ್, ಬಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ರತ್ತುಬಾಯ್ ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.
0a1
432

Bookmark and Share