Category: News & Events

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 09 July 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಕಶೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲೆಂ.bz001ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಸಿಂ ಹಾಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz005

bz004

bz003

bz002

Bookmark and Share

ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 25 June 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ (ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್) ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಅಶೀರ್ವಚನ್ ಕರುನ್, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿನ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೆಂ.bz011ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೋಬಳಿದಾರ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ, ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

Bookmark and Share

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 25 ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್

By Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 21 June 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವೆಂ ಹೊಲ್ (ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್) ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಪಡುವರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಟ್ವಾಡಿ ಆನಿ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆನುದಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ.

ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಯೋಜನಾಚೆ ನಕ್ಷ್ಯಾ1

Bookmark and Share

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 07 May 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ತಾರೀಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತಲ್ಲೂರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಸಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್, ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರು. ಧಾ ಲಾಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರು. ಪಾಂಚ್ ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನುದಾನ್ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಲಾರ್ ವಿಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

Bookmark and Share

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 30 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಬಾ| ಒಲಿವರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬಾ| ಜೋನ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.bz059ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಲೋಬೊಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.bz003

bz002

bz003

bz004

bz005

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

bz057

bz058

Bookmark and Share

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 15 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣೆಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಚ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 14 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದಾಚೆ ಭಾಗ್ ಸಂಪವ್ನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 13 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಜೆಜುನ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ 12 ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

Bookmark and Share

ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 09 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ(ರಾಮಾಚೊ)ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಧರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 02 April 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕುಂದಾಫುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗೆಚೆಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ನಿಯಾಳ್ ನೀಜ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ನಟನ್ ಕರುನ್, ಕಶೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವ್ಹರ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ 14 ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್ 14 ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಹ-ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz50

Bookmark and Share