ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 25 June 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ (ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್) ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಅಶೀರ್ವಚನ್ ಕರುನ್, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿನ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೆಂ.bz011ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೋಬಳಿದಾರ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ, ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

Bookmark and Share