ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ರು. 50,000/- ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್

By ByndoorchiZalak, 22 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ರು.50,000 ಚೆಕ್ಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.Churchಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಸದಸ್ಯ್ ತಿಯೊದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Bookmark and Share