ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 08 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ತೀರ್ಪ್‍ದಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ರಾಸಿ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತಾಚೆ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊಸೇಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂರಜ್ ನಜ್ರೆತ್ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.
ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ, ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz014

bz013

bz012

bz011

bz010

bz009

bz008

bz007

bz006

bz005

bz004

bz003

bz002

bz001bz001

Bookmark and Share